Mezinárodní spolupráce

 

Vnímáme jako velké privilegium a  přínos, že jsme měli možnost navázat úzké kontakty s předními odborníky v aplikaci přístupu zaměřeného na řešení z celého světa. Všechny naše mezinárodní kontakty nám přinesly širší pohled na to, jak rozumět přístupu zaměřenému na řešení a jak ho aplikovat do praxe s našimi klienty / partnery.   Jsme poctěni a potěšeni současným rozvojem naší vlastní praxe zaměřené na řešení a skutečností, že můžeme vést partnerský dialog s předními představiteli SF v zahraničí. Zakladatelé přístupu zaměřeného na řešení, Steve de Shazer a Insoo Kim Berg, jsou již oba bohužel po smrti. Samotný přístup zaměřený na řešení však neustrnul v rozvoji. Naopak, stále vznikají nové nápady, koncepty, modely, rozšiřuje se pole zkušenosti, budují se teoretické základy a probíhá intenzivní výzkum. Máme tu výsadu, že jsme se mohli porůznu učit a posléze partnersky spolupracovat s těmi nejvýznamnějšími představiteli přístupu zaměřeného na řešení v celosvětovém měřítku, včetně takových postav jako Ben Furman, Harry Korman, Yvonne Dolan, Gale Miller, Mark McKergow, Scott Miller, Therese Steiner, Peter De Jong, John Walter či Eve Lipchik. Naše nejbližší zahraniční spolupracovníky v oblasti SF koučování zde stručně představujeme a máme radost, že se tento seznam stále úspěšně rozšiřuje.

 

Ben Furman, M.D. (Helsinki Brief therapy institute, Finsko)

 

Ben je psychiatr, terapeut zaměřený na řešení a vyhledávaný kouč významných firem, jeden z průkopníků přístupu zaměřeného na řešení, autor a spoluautor četných knih a článků o přístupu zaměřeném na řešení. Např. dnes již klasická kniha „Solution talk“ (1992), „Change through cooperation: Handbook of Reteaming“ (2007), Kids's Skills in action (2010) - vše spolu s Tapani Aholou. Ben je vyhledávaný lektor workshopů po celém světě. Spolu s Tapanim vytvořili vlastní metodiku SF koučování (Reteaming), práce s dětmi (Kids' Skills) a utváření firemního prostředí (Twin Star a Cooperation). S Benem nás pojí osobní blízkost i četná témata, která společně rozvíjíme. Spolupracujeme na koncepci našich výcviků, speciálně tematicky zaměřených workshopech a supervizi naší práce, pravidelně konzultujeme některá témata a připravujeme společné projekty, workshopy na mezinárodních fórech a publikace. Získali jsme mezinárodní akreditaci pro provozování Reteamingu a pro trénink nových Reteaming koučů v ČR, připravujeme se k akreditaci pro Kids' Skills a Cooperation.

Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.benfurman.com.

 

Mark McKergow, Ph.D. MBA (SF Work, Velká Británie)

Mark je ředitel významné konzultantské společnosti SF Work, jeden z průkopníků aplikace přístupu zaměřeného na řešení v koučování (modely SIMPLE a OSKAR), leadershipu (tvůrce modelu „host leadership“) a vedení změn jednotlivců i organizací. Je spoluautorem bestselleru „Solutions focus“ (2. vyd. 2006), první knize o SF koučování, které se dostalo skvělého přijetí mezi odborníky i mezi manažery, je autorem či editorem mnoha dalších knih a článků. Mark působil a působí jako kouč mnoha významných firem, jako jeden z mála evropanů je členem Jack Canfield's Transformational Leadership Council (JCTLC), dále je členem SFCD, člen Asociace pro vzdělávání a rozvoj manažerů (AMED) a Asociace pro MBA programy (AMBA). Věnuje se rovněž vědecké činnosti na univerzitě, kde se snaží propojit své bohaté praktické zkušenosti s nejnovějšími vědeckými poznatky (zejména z oblasti kognitivní psychologie a neurovědy). Vede četné workshopy po celém světě, spolupracujeme především v oblasti koučování a vzdělávání pro manažery z komerční i neziskové oblasti a v etablování přístupu zaměřeného na řešení v akademické oblasti.
Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.sfwork.com.

 

Jenny Clarke, MA (SF Work, Velká Británie)

Jenny je spoluzakladatelka a společnice SF work, zabývá se aplikací přístupu zaměřeného na řešení v koučování, facilitaci, strategickém plánování či vedení procesů změn v organizacích, působí jako kouč v mnoha významných firmách a vede workshopy v mnoha zemích po celém světě. Je autorkou nebo editorkou mnoha knih a článků, včetně úspěšných knih „57 SF activities for facilitators and consultants“ (2008), „Possitive approaches to change“ (2005) a „Solution focus working“ (2007). Spolupracujeme především v oblasti koučování, facilitace a vzdělávání pro manažery z komerční i neziskové oblasti a v etablování přístupu zaměřeného na řešení v akademické oblasti. 
Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.sfwork.com.

 

Paul Koeck, M.D., B.A. (CoachTeam, Belgie)

 

Paul je psychiatr, terapeut a kouč, který tvořivě kombinuje ericksonovské postupy s přístupem zaměřeným na řešení, je zakladatel institutu CoachTeam v Belgii a ředitel belgického ericksonovského institutu akreditovaného u Milton Erickson found, je vyhledávaný kouč významných firem a terapeut, lektor workshopů po celém světě. Spolupracujeme na koncepci výcviků a koučování, speciálně tematicky zaměřených workshopech a konzultujeme některá témata.
Profesní životopis a další podrobnosti viz. www.paulkoeck.com.

 

PhDr. Klára Giertlová (Co/Man, 1. systemická,  spol. s r. o.,, Slovensko)

Klára je majitelkou a jednatelkou společnosti Co/Man, 1. systemická, spol. s r.o., Banska Bystrica. Patří k předním představitelům SF koučování na Slovensku, je autorkou knihy "Manažovať a koučovať systemicky? ÁNO". Zabývá se vzděláváním a koučováním manažerů i zaměstnanců, rozvojem koučovacích schopností a zručností manažerů (koučování koučů), komunikací a mezildskými vztahy, životním a kariérovým koučováním, work/life balance, self-managementem, vedením týmů a time managementem 4. generace.
Profesní životopis a další podrobnosti viz www.kouc.sk.