Náš tým

Tým reteaming trenérů

Zde se můžete seznámit se členy našeho týmu - certifikovanými reteaming kouči a trenéry. Členové tohoto týmu mají oprávnění vzdělávat další reteaming kouče. Senior trenéři mají oprávnění posuzovat certifikační zprávy a dávat doporučení k jejich schválení v Helsinki Brief Therapy Institute Ltd.

 

 

Mgr. Bc. Pavel VÍTEK

Kouč, senior trenér

 

Telefon: +420 777 800 346
E-mail: pavel.vitek@dalet.cz
Web: www.pavel-vitek.cz

 

vzdělání: Univerzita Palackého Olomouc, CMTF, Katedra křestanské sociální práce, Charitativní a sociální práce, specializace Řízení v sociálních službách, diplomová práce na téma "Významné momenty posunu v supervizích zaměřených na řešení". 
Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky, obor Andragogika v profilaci na personální management, bakalářská práce na téma „Koučování nezaměstnaných (systemický přístup při práci s nezaměstnanými)“.

výcviky: Komplexní výcvik v systemické psychoterapii (750 hodin), Certifikovaný kurz pro lektory vzdělávání dospělých zakončený kvalifikační zkouškou (UP Olomouc, AIVD ČR a SR), výcvik lektorů „Škola (jazykovou) hrou“ (100 hodin), výcvik v systemickém přístupu a konstruktivismu (400 hodin), Brief Coaching Training (ACTP úroveň ICF - Mezinárodní asociace koučů), četné další krátkodobější kurzy, semináře a workshopy zaměřené na koučování, supervizi a terapii.

zkušenosti v oblasti řízení: Vedoucí obchodní jednotky (5 let), ředitel vzdělávacího střediska (13 let), vedoucí systemického týmu centra dalšího vzdělávání (6 let).

lektorské zkušenosti: Výuka v kurzech v rámci dalšího vzdělávání dospělých (od roku 1991 doposud), realizace mnoha poradenských programů (skupinových i individuálních od roku 2004 doposud), supervize pro pracovníky v pomáhajících profesích, supervize pro účastníky psychoterapeutických výcviků, koučování pro poradce, psychology, pracovníky státní správy, střední a vyšší management

oblasti profesního zájmu: Koučování, terapie, supervize, facilitace.

Životopis ke stažení:  CV Pavel Vítek 2012 01.pdf

Mgr. Leoš ZATLOUKAL Ph.D.

Kouč, senior trenér

 

Telefon: +420 732 846 211
E-mail: leos.zatloukal@dalet.cz

 

vzdělání: doktorát (Ph.D.) ze sociální práce se zaměřením na management a poradenství (Ostravská Univerzita v Ostravě – obhájena disertační práce na téma řízení kvality procesů při plánování sociálních služeb), doktorské studium klinické psychologie.

výcviky: komplexní pětiletý výcvik v systemickém přístupu (750h), výcviky v hypnóze (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka – certifikovaný hypnoterapeut při CLS JEP), četné další výcviky a kurzy z oblasti koučování a terapie, účast na mezinárodních konferencích o přístupu zaměřeném na řešení.

zkušenosti v oblasti řízení: vedoucí týmu Dalet (www.dalet.cz), koordinátor komunitního plánování v Olomouci, profesionální facilitátor týmových jednání.  

lektorské zkušenosti: výuka na Univerzitě Palackého v Olomouci (facilitace, vedení poradenského rozhovoru) a vzdělávání pro různé organizace mj. v oblasti koučování, vedení týmů, řízení rizik, řízení změn, facilitace, organizační kultury, strategického a participativního plánování, poradenství či komunikačních dovedností. 

oblasti profesního zájmu: koučování, leadership, terapie, supervize, facilitace.

Životopis ke stažení: CV-Zatloukal.pdf

 

PhDr. Michal VĚŽNÍK

Kouč, trenér

 

Telefon:  +420 608 863 125
E-mail: michal.veznik@dalet.cz

 

vzdělání:  Filozofická fakulta UP v Olomouci, katedra psychologie, Rigorózní zkouška z psychologie na FF UP Olomouc. Atestace z klinické psychologie, IPVZ, Praha. Státní jazyková škola v Brně, zaměření: anglický jazyk, způsob ukončení: státní zkouška. SOEI (Sydney Oxford English Institute), Austrálie, zaměření: General English,    způsob ukončení: IELTS (International English Language Testing systém). Absolvování Základního kurzu pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru    zdravotnictví – odvětví psychiatrie, psychologie, sexuologie. IPVZ (subkatedra    Soudní psychiatrie a psychologie), Praha.

výcviky: Komplexní pětiletý výcvik v systemickém přístupu (750 h). Kurzy hypnózy (Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., PhDr. Jiří Zíka). „Reteaming – koučování zaměřené na řešení“, Dalet, Olomouc. Lektor: Ben Furman,   M.D., kouč a terapeut, Helsinki, Finsko. Odborný seminář v krizové intervenci pod  záštitou Remedium Praha.

zkušenosti v oblasti řízení: Člen skupiny Dalet (vzdělávání, supervize, koučování). Supervizor pro DP Rozkvět, Charita Šternberk. Výuka psychologie pro zdravotnické pracovníky v rámci sanitářského kurzu v PL Šternberk. Vedení studentských praxí z klinické psychologie v PL Šternberk. Výzkum v rámci diplomové práce na téma „Spokojenost zaměstnanců s obsahem a kontextem práce“, Timken, Olomouc, 06/2003.

lektorské zkušenosti: Výuka odborných kurzů v rámci týmu Dalet. Výuka psychologie pro zdravotnické pracovníky v rámci sanitářského kurzu v PL Šternberk. Vedení studentských praxí z klinické psychologie v PL Šternberk.

oblasti profesního zájmu: Klinická psychologie, personální psychologie, lidské zdroje, supervize, koučování, lektorování.

 

 

PhDr. Daniel ŽÁKOVSKÝ

Kouč, trenér

 

Telefon:  +420 737 618 038
E-mail: daniel.zakovsky@dalet.cz , daniel.zakovsky@gmail.com

 

vzdělání:

výcviky:

zkušenosti v oblasti řízení:

lektorské zkušenosti:

oblasti profesního zájmu: