Nabídka vzdělávacích akcí v SF přístupu

22.07.2011 16:38

V týmu Dalet budeme v následujícím období realizovat tyto vzdělávací akce vhodné pro kouče a další pracovníky, kteří chtějí ve své praxi využívat přístup zaměřený na řešení:

 

NEOBVYKLÉ POSTUPY ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

(Hostující lektor: Mgr. Tomasz Switek, CPSR Polsko)

Terapeut zaměřený na řešení, autor několika knih o terapii zaměřené na řešení (např. v polštině „Cesty k řešení“ (2009)) a lektor workshopů po celém světě, představí několik vlastních metod a konceptů (např. "škálování problému", "trojúhelník NGP" nebo "noční zázračnou otázku"). Jeho styl uvažování i prezentace je provokativní, poutavý a inspirující, dokáže nově promýšlet způsob práce zaměřený na řešení a hledat nové možnosti a nápady. Workshop bude obsahovat četné praktické ukázky, cvičení a příklady z praxe. Bližší informace zde
Termín: 25. - 26. 10. 2011

SF KOUČOVÁNÍ A VEDENÍ LIDÍ

(Hostující lektoři: Mark Mc Kergow, Ph.D. MBA a Jenny Clarke, MA, SF Work, Velká Británie)

Mark patří mezi průkopníky a přední představitele koučování zaměřeného na řešení, je spoluautorem bestselleru "Solution focus" a mnoha dalších knih a článků o aplikaci přístupu zaměřeného na řešení v koučování a vedení lidí. Společně s Jenny na workshopu unikátně propojí principy a praxi koučování zaměřeného na řešení s konceptem "host leadership" (hostitelské vedení). Workshop bude zaměřen velmi prakticky.
Termín:
22. - 23. 3. 2012.

NA ŘEŠENÍ ORIENTOVANÝ PŘÍSTUP V PORADENSTVÍ A TERAPII - DRUHÝ BĚH

Druhý běh úspěšného základního výcviku v přístupu zaměřeném na řešení, který se zaměřuje na základní pricipy a dovedností tohoto způsobu práce. Kurz je zaměřen velmi prakticky a zahrnuje kromě teoretických diskusí („symposion“) především praktický trénink a supervize. Celkový rozsah je 160h. Kurz je akreditován na MPSV ČR a na AKP (14 kreditů). Při výuce vycházíme z vlastního modelu, který přehledně shrnuje různé postupy tohoto přístupu a umožňuje vhodně reflektovat terapeutickou či poradenskou praxi.

Lektoři: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., PhDr. Daniel Žákovský, PhDr. Michal Věžník, Bc. Pavel Vítek, Mgr. Petra Černá, Mgr. Miloš Havlík.
Termín: říjen 2011 - červen 2012
Uzávěrka přihlášek: 30.9.2011. O výcviku a o našich úvahách o vzdělávání v přístupu zaměřeném na řešení se lze dočíst i v blogu na webu Narativ.cz
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Poznámka: Připravujeme další návazné moduly (sebezkušenost, supervize a prohlubující témata), aby výsledný celek (cca 600h) splňoval po obsahové stránce podmínky akreditace terapeutických výcviků na ČPS a EAP.

NA ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÝ MANAGEMENT V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (160h)

Lektorský tým: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek, Mgr. Miloš Havlík, PhDr. Michal Věžník, RNDr. Zdenka Hromadová, Mgr. Ivana Smětalová
Kurz nabízí ucelené vzdělávání pro manažery v sociálních službách. Účastníci se seznámí se základními oblastmi řízení aplikovanými na oblast sociálních služeb - a to jak s "tradičními" přístupy, tak i s přístupem zaměřeným na řešení. Kurz bude zaměřen velmi prakticky, účastníci budou mít příležitost jednotlivá témata prakticky trénovat. Bližší informace najdete zde.

Vybraná témata:

  • Reteaming - principy SF koučování
  • strategické řízení
  • řízení změn
  • vedení lidí (týmy, vyjednávání, konflikty, leadership...)
  • řízení projektů
  • organizační kultura
  • seberozvoj manažera (stres, vyhoření, time-management, reflexe, učení se učení...)
  • řízení jakosti

Termín zahájení: listopad 2011

NAVAZUJÍCÍ VÝCVIK V PŘÍSTUPU ZAMĚŘENÉM NA ŘEŠENÍ

Od listopadu 2011 připravujeme pro účastníky základního výcviku (160h) navazující výcvik v přístupu zaměřeném na řešení, který jako celek (630h) splňuje obsahové požadavky na terapeutické výcviky (ČPS, EAP).