Semináře pro manažery v druhém pololetí roku 2012

02.10.2012 23:35

HOST LEADERSHIP - MANAŽER JAKO VŮDCE NEBO JAKO KOUČ? (8h)

 

Lektorský tým: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek

Kurz je určen pro manažery a personalisty z komerční i neziskové sféry a pro zájemce o uplatnění v uvedené oblasti. Kurz se zaměřuje na nový přístup k leadershipu (vůdcovství, vedení), tzv. „host leadership“ (hostitelské vedení). Tento přístup propojuje tvořivě prvky hrdinského leadershipu (inspirující vize, charisma, odvaha, osobní příklad) s protichůdným Greenleafovým pojetím leadershipu jako služby (péče o potřeby spolupracovníků, vytváření prostoru, posilování kompetencí, delegování, naslouchání…). Kromě teoretického ukotvení si účastníci budou moci především prakticky vyzkoušet některé konkrétní a snadno uchopitelné nástroje, které budou moci používat ve své každodenní práci s lidmi.

Rozsah: 8 h; 1 den.
Termín: 2. 10. 2012 
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Podrobné organizační informace jsou k dispozici zde
Formulář přihlášky je k dispozici zde 
Přečtete si článek o host leadershipu od Marka McKergowa!

 

SOLUTIONS FOCUS COACHING - KOUČOVÁNÍ ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ (8h)

Lektorský tým: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D., Bc. Pavel Vítek

Kurz je určen pro manažery a personalisty z komerční i neziskové sféry a pro zájemce o uplatnění v uvedené oblasti. Kurz se zaměřuje na základní uvedení do koučování zaměřeného na řešení. Teoretický výklad bude doplněn četnými praktickými cvičeními, aby si účastníci mohli vyzkoušet jednotlivé nástroje a lépe se rozhodovat o dalším směru seberozvoje (zda jim koučování „sedí“, zda jim vyhovuje přístup zaměřený na řešení…)
Rozsah: 8 h; 1 den.
Termín: 20.11.2012
Podrobné informace o kurzu jsou k dispozici zde
Podrobné organizační informace jsou k dispozici zde
Formulář přihlášky je k dispozici zde


Pokud máte zájem o vzdělávání v přístupu zaměřeném na řešení, můžete se podívat na kompletní nabídku vzdělávacích akcí týmu Dalet.