Celofiremní koučování

Celofiremní koučování

Jde o komplexní koučovací programy pro celé firmy nebo velké firemní segmenty; programy vytváříme vždy podle individuálních potřeb té které firmy (může se jednat o programy zaměřené na řízení změn a transformaci, na krizové řízení, na rozvíjení firemní kultury apod.). Jedná se o kombinaci individuálních koučovacích konzultací s koučováním týmu, popřípadě v kombinaci s reflektujícími týmy (týmy odborníků, kteří nabízejí nové pohledy a možnosti).