Koučování projektů

Koučování projektů

Jedná se o koučovací programy určené speciálně pro manažery projektů a pro projektové týmy, zaměřené na:

  • přípravu smysluplných projektů
  • posílení spolupráce v rámci projektu
  • definování cílů a monitorování jejich dosahování
  • přípravu na překonání kritických momentů projektu

Jde o kombinaci individuálních i týmových setkání, o nichž platí výše uvedené zásady.