PhDr. Michal VĚŽNÍK

PhDr. Michal VĚŽNÍK

Kouč, trenér

 

Telefon:  +420 608 863 125
E-mail: michal.veznik@dalet.cz

 

vzdělání:  Filozofická fakulta UP v Olomouci, katedra psychologie, Rigorózní zkouška z psychologie na FF UP Olomouc. Atestace z klinické psychologie, IPVZ, Praha. Státní jazyková škola v Brně, zaměření: anglický jazyk, způsob ukončení: státní zkouška. SOEI (Sydney Oxford English Institute), Austrálie, zaměření: General English,    způsob ukončení: IELTS (International English Language Testing systém). Absolvování Základního kurzu pro žadatele o znalecké oprávnění v oboru    zdravotnictví – odvětví psychiatrie, psychologie, sexuologie. IPVZ (subkatedra    Soudní psychiatrie a psychologie), Praha.

výcviky: Komplexní pětiletý výcvik v systemickém přístupu (750 h). Kurzy hypnózy (Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., PhDr. Jiří Zíka). „Reteaming – koučování zaměřené na řešení“, Dalet, Olomouc. Lektor: Ben Furman,   M.D., kouč a terapeut, Helsinki, Finsko. Odborný seminář v krizové intervenci pod  záštitou Remedium Praha.

zkušenosti v oblasti řízení: Člen skupiny Dalet (vzdělávání, supervize, koučování). Supervizor pro DP Rozkvět, Charita Šternberk. Výuka psychologie pro zdravotnické pracovníky v rámci sanitářského kurzu v PL Šternberk. Vedení studentských praxí z klinické psychologie v PL Šternberk. Výzkum v rámci diplomové práce na téma „Spokojenost zaměstnanců s obsahem a kontextem práce“, Timken, Olomouc, 06/2003.

lektorské zkušenosti: Výuka odborných kurzů v rámci týmu Dalet. Výuka psychologie pro zdravotnické pracovníky v rámci sanitářského kurzu v PL Šternberk. Vedení studentských praxí z klinické psychologie v PL Šternberk.

oblasti profesního zájmu: Klinická psychologie, personální psychologie, lidské zdroje, supervize, koučování, lektorování.