Individuální koučování

Individuální koučování

Individuální koučování je vhodné pro vrcholové manažery (ředitel firmy nebo větší divize), majitele firem, členy správní rady, začínající manažery, personalisty, manažery projektů, živnostníky a podnikatele, obchodníky apod., kteří chtějí:

 • něco zlepšit a někam se posunout
 • něco nového se naučit
 • něco, co funguje, udržet
 • obstát v konkurenčním prostředí
 • prokázat své schopnosti nadřízeným
 • sladit profesní život s osobním
 • něco zásadního ve svém životě změnit
 • vidět věci i z jiného úhlu pohledu
 • některé věci bezpečně probrat s někým „odjinud“, s někým, kdo není součástí firemní hierarchie
 • více poznávat sama sebe, zejména své schopnosti a zdroje
 • posílit své vůdčí schopnosti.

Individuální koučovací konzultace trvají obvykle hodinu a půl (90 min.)

Dojednávání koučování (seznámení se, základní obrysy spolupráce, termíny, podmínky atd.) je bezplatné a může probíhat telefonicky, po skypu nebo na nezávazné osobní schůzce. Vzhledem k tomu, že ke každé koučovací konzultaci přistupujeme tak, aby mohla být i konzultací poslední (často k významnému posunu stačí i jen jedno nebo několik málo konzultací), nenabízíme žádné bezplatné konzultace.

Počet konzultací a odstupy mezi jednotlivými konzultacemi se domlouvají vždy individuálně, neustále se zaměřujeme na to, aby nás naši klienti nepotřebovali co nejdříve.

Individuální koučování může být vedeno jedním koučem anebo dvěma kouči za výhodných finančních podmínek (naše speciální nabídka). Variantu spolupráce se dvěma kouči volí většinou top manažeři, pokud chtějí nadstandardní péči (zejména při zásadních změnách nebo v krizových situacích).